banner_publisher

Våra produkter

Avancerade och användarvänliga produkter

Exego publisher

Exego Publisher 5

Vi har gjort det svåra åt dig! Exego Publisher är en paketlösning för dig som snabbt, enkelt och billigt vill starta en webbplats. Vårt verktyg är lätt att förstå för nybörjare, utan att begränsa möjligheterna för avancerade användare. Du och dina medarbetare kan lugnt koncentrera er på innehållet, resten ordnar vi. Dessutom ingår fri support och utbildning i våra lösningar.

Enkel, tydlig och snabb publicering

I Exego Publisher är tekniken bortskalad. Du behöver inga tekniska förkunskaper och behöver inte lära dig någon programmering. Det enda som behövs för att kunna redigera innehållet på en webbsida är en vanlig webbläsare.

Kostnadseffektivt

Genom Exego Publisher kan verksamhetens alla webbplatser administreras genom ett och samma gränssnitt. Dessutom kan de publiceras på flera språk. Systemet hjälper dig att sprida information internt och externt på ett effektivt och korrekt sätt. Olika avdelningar kan hantera sin egen information vilket ofta är en förutsättning för att innehållet ska vara korrekt och aktuellt.

Modulbaserat

Exego Publisher är modulbaserat vilket gör det lätt att implementera nya moduler som till exempel vår e-handelsmodul.

Fullt skalbart

Exego Publisher är fullt skalbart. Det innebär att kundunika funktioner kan utvecklas och integreras i systemet oavsett om det gäller fristående applikationer eller externa system.

Unik design av webbplatsen

Exego skapar webbplatsens utseende efter dina önskemål. När arbetet startar tar vi fram ett designförslag anpassat efter er grafiska profil.

Enkelt att hålla levande

Med Exego Publisher skapas och uppdateras webbplatsen direkt i en webbläsare. Med hjälp av menyer och redigeringsknappar kan du snabbt och enkelt redigera din webbplats. Arbetet påminner faktiskt mycket om vanlig ordbehandling.

Mallbaserat

Webbplatsens utseende baseras på grafiska mallar som bestämmer hur sidorna struktureras. I vårt paketerbjudande ingå minst tre malltyper. Utifrån dem kan du sedan skapa hur många sidor du vill.

Exego E-Commerce

Exego E-Commerce

För oss är det viktigt att se helheten som utgörs av användare, teknik och affärsnytta. Detta skapar förutsättningar för våra kunder att driva god e-handel.

Exego har sedan starten jobbat med att skapa effektiva e-handelstjänster mot konsument och B2B. Genom ett antal projekt såsom Livsmedelsverket, Rydells Blommor och Axel Larsson har Exego samlat en gedigen kompetens kring konsten att förmå konsumenter att handla olika varor via Internet. Utgångspunkten för alla dessa projekt är att skapa användbara, trygga tjänster som förenklar och förbättrar kundernas konsumtion.

Basen i Exego E-Commerce är givetvis funktionen för att beställa en produkt eller en tjänst direkt via webben och mobilen men detta kan utökas med många funktioner och finesser. Framgångsrika e-handelstjänster är dock inte de tjänster med flest funktioner utan de som stödjer användarens köpprocess från början till slut.